انواع فوم و اسفنج

يكي از مهمترين قسمت هاى مبلمان ادارى و صندلي ها ، ابر و فومى است كه در داخل صندلي استفاده ميشود، در اين مقاله سعى ميكنيم تفاوت هاى انها را مورد بررسي قرار دهيم.


انواع ابرهايي كه در صندلي ها استفاده ميشود را ميتوان به دو دسته اسفنج و فوم تقسيم بندي كرد:


١- انواع اسفنج :

 
اسفنج هارا بسته به چگالي هاى مختلف دسته بندى ميكند و انواع مختلف ١٧ كيلويي، ٢١ كيلويي، ٣٠ كيلويي و... تقسيم بندى ميشوند هرچه وزن اسفنج در واحد سطح بيشتر باشد اسفنج با كيفيت تر است و ميتوان گفت طول عمر بيشترى دارد.


٢- فوم :


فوم ها به دو گونه فوم سرد و فوم گرم تقسيم بندى ميشوند كه اين نامگذارى بخاطر نحوه ى توليد آنهاست.

٢.١- فوم گرم


نامگذارى فوم گرم بخاطر نحوى توليد در دماى بالا است و اين فوم از لحاظ كيفيت و طول عمر از اسفنج بهتر و از فوم سرد ضعيف تر است!

٢.٢- فوم سرد


فوم سرد به وسيله ى دماى غير مستقيم توليد ميشود و همين امر باعث به وجود امدن ساختار بهترى نسبت به فوم گرم ميشود، فوم سرد علاوه بر اينكه نرم تر از فوم گرم است، طول عمر بيشترى هم دارد و گزينه ى اول براي استفاده در محصولات با كيفيت است، از نمونه هاى استفاده شده از فوم سرد ميتوان از صندلي خودرو ها نام برد.

 

مدیریت سایت